17. sep, 2013

De Kadrist

Ode aan Jan Larsen

 

De Kadrist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ballen glimmen op het groene laken

Het spelpatroon, dat is nog groot

Hij moet een voorbeweging maken

En zich concentreren op de stoot

 

 

Eerst moet hij nog veel beslissen

Moet het dik of dun en hoog of laag

De carambole, die mag niet missen

Stoot je kort of juist heel traag

 

 

Hoe is bal twee bij drie te plaatsen

Liefst heel dicht bij een kaderlijn

Je mag je beslist daarbij niet haasten

Want ieder foutje dat doen pijn

 

 

De pomerans wordt weer eens goed gekrijt

Vervolgens wordt opnieuw gekeken

Zijn alle klossen wel vermijd

Is het gevaar daarop geweken

 

 

Hij buigt en plaatst zijn vlakke hand

Hij zakt iets in zijn knieën door

Voor de meest stabiele stand

Met zijn benen ietwat schoor

 

 

Dan legt hij rustig aan voor de stoot

Het publiek dat houdt de adem in

Hun vertrouwen in hem is groot

Zij allen geloven er wel in

 

 

De keu gaat van achteren naar voren

Maar voor deze bij de speelbal is

Kun je een kuch in de speelzaal horen

De bal vertrekt …….  de carambole is mis!

 

 

 

Deze ode is opgedragen aan Jan Larsen door zijn broer ten faveure van Jan’s 75e verjaardag